Programes de Formació i Inserció P.F.I. – Mosso de quadra

OFERTA FORMATIVA

P.F.I. de mosso de quadra (branca agropecuària). El P.F.I. específic (Programa de formació i inserció) és un programa formatiu concertat amb el Departament d’Educació adreçat a joves amb necessitats educatives especials, que compleixin els següents requisits:

  • Ser majors de 16 anys (complerts abans del 31 de desembre de l’any d’inici del curs) i prioritàriament menor de 21 anys.
  • No haver obtingut la graduació en educació secundària obligatòria al final del seu procés formatiu.
  • Tenir una clara voluntat de desenvolupar aquest ofici i un elevat grau d’autonomia.

i_gencat
OBJECTIUS

Facilitar la incorporació laboral dels joves, proporcionant-los una formació bàsica i professional. Orientació de cara a una possible continuïtat en l’itinerari formatiu, especialment en la formació professional específica de grau mig.
Disposem de borsa de treball per facilitar l´accés al món laboral dels mossos i guies formats a la nostra Escola.

ORGANITZACIÓ

  • Durada: Tenen una durada de dos cursos escolars
  • Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00
  • Menjador: Els alumnes dinen al Centre
  • Transport: Cal utilitzar el transport públic per arribar al Centre.
  • El Consell Comarcal del Vallès Occidental ofereix una beca als alumnes de la comarca.
escola-capacitacio-equestre01 escola-capacitacio-equestre02