Teràpies assistides per cavalls

QUE ÉS LA TERÀPIA ASSISTIDA PER CAVALLS?

Les TAC son teràpies complementaries a les ja existents que utilitza el cavall com a mediador per afavorir la rehabilitació i/o recuperació de disfuncions que presenten persones amb diferents tipus de discapacitat ( psíquica, física , sensorial ) problemes d´ adaptació social o problemes de salut mental,afavorint el seu desenvolupament físic , psicomotor, emocional,psicològic, cognitiu, de relació i de comunicació.

BENEFICIS DE LES TERAPIES ASSISTIDES PER CAVALLS

A NIVELL PSICOLÒGIC:

 • Sentiment general de benestar
 • Augment de l´ autoestima.
 • Augmenta l´ interès vers el mon exterior.
 • Augmenta l´ interès per la pròpia vida.
 • Augmenta la resposta davant situacions de risc..
 • Corregeix o disminueix problemes de conducta.
 • Afavoreix el control emocional i l´ autocisciplina.
 • Disminueix l´ ansietat.
 • Potencia un sentiment de normalitat.

A NIVELL FÍSIC/PSICOMOTOR:

 • Millora l´equilibri.
 • Afavoreix la musculatura.
 • Millora la coordinació, els reflexes i la planificació motora.
 • Millora el control postural.
 • Redueix els patrons de moviments anormals.
 • Millora la capacitat respiratòria i circulatòria.
 • Potencia la integració sensorial.

A NIVELL SOCIAL:

 • Interromp l´aïllament.
 • Afavoreix la interacció amb els altres.
 • Fomenta patrons de relació adequats .
 • Millora l´acceptació i adaptació a condicions en un entorn diferent.
 • Augment d´experiències vivencials.
 • Fomenta l´amor i el respecta als animals.

A NIVELL DE COMUNICACIÓ:

 • Interromp l´aïllament.
 • Facilita la comunicació.
 • Millora l´articulació de paraules.
 • Millora la comunicació gestual i verbal.
 • Augmenta el vocabulari.
 imatge-terapies-assistides01imatge-terapies-assistides02imatge-terapies-assistides03