Normativa del centre

  • És obligatori muntar amb casc a totes les classes i activitats.
  • No es permet muntar cap cavall sense un responsable del centre present.
  • El material emprat s’ha de deixar en bones condicions i al lloc que correspongui.
  • És obligatori recollir els alumnes menors d’edat a la finalització de les classes.
  • És imprescindible l’us de l equip adeqüat per a la pràctica de l´equitació (pantalons d’equitació; botes i/o polaines)
  • Treballem dins un entorn natural i el nostre interès és preservar-lo amb una actitud respectuosa tant amb els nostres animals com amb el nostre personal i alumnat.
i_normes-del-centre