Crèdit Conducció de Grups a Cavall. Grau Mig

CONDUCCIÓ D´ACTIVITATS FÍSICOESPORTIVES EN EL MEDI NATURAL(CAFEMN)

L’activitat correspon al crèdit 5 de conducció de grups a cavall i atenció equines bàsiques, del CFGM de conducció d’activitats físicoesportives en el medi natural. En l’actualitat assisteixen a la nostra hípica dos IES realitzant aquest crèdit distribuïts en 4 grups.

Disposem de unes instal-lacions òptimes per realitzar aquesta activitat ja que la nostra especialitat es dins de l’àmbit educatiu i terapèutic.

grups-escola-cavall